- HEM -          - TILLBAKA TILL STÄMMAN -                                                                                                                                                               

 

 

Kallelse till ordinarie
Årsstämman 2020-06-23 >>

Poströstningsblankett till
stämma 2020-06-23 >>

Inbjudan till infomöte >>

Årsredovisning för 2019 till
Årsstämman 2020-06-23 >>

Normalstadgar 2011 BRF
Version 5 Rimsmeden registrerade 2017-08-26

 

Ordinarie årsstämma 2020:

Här kan du som boende ladda ner och läsa kallelse med bilagor och protokoll från stämman vi haft.

Materialet publiceras i PDF format.

 

 

 

© HSB Brf Rimsmeden i Kalmar